CUPRINS DOCUMENTATIE DTAC

   1. Cerere autorizatie + anexa la cerere
   2. Certificat de urbanism (copie)
   3. Act proprietate (copie legalizata)
   4. Copie extras c.f., intabulare
   5. Certificat de rol
   6. Avize / acorduri specifice administratiei publice: declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notariat, privind inexistenta unor litigii referitoare la teren (original)
   7. Alte avize si acorduri
    • aviz Eon, Electrica Sc, Enel Muntenia s.a.- nr.
    • alte avize si acorduri:
    • aviz Eon Gaz – nr.
    • aviz Salubritate
    • aviz Mediu nr.
    • aviz ISC
   8. Dovada inscrierii proiectului la o.a.r. nr. ….
   9. Calcul coeficient termic
   10. Referat verificare cerinta A1
   11. Deviz general estimativ
   12. Documente ce atesta plata:
    • taxa legala ptr. Emiterea a.c. (copie)
    • taxa de timbru de arhitectura (copie)
   13. Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – faza dtac – (2 exemplare) – specialitatile:
    • arhitectura,
    • rezistenta,
    • instalatii,
    • conform borderou
   14. Foaie de capat, lista de semnaturi

IMPORTANT

 • Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale.
 • La cerere se pot livra mai multe exemplare originale.
 • Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati.
 • Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.