Features Categories: Glosar

By:
DTAC Development
01/03/2017

Avize si acorduri

ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu

Vezi mai mult
By:
DTAC Development
01/03/2017

Proiectul (documentatia tehnica)

pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare)

Vezi mai mult
By:
DTAC Development
01/03/2017

Dovada titlului de proprietate

asupra terenului (copie legalizata)

Vezi mai mult
By:
DTAC Development
01/03/2017