Proiectul (documentatia tehnica)

pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare)

Leave a Comment